ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Καβάλα: 13/12/2022

Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού - Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235)

Κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής και εξετάσεως ενστάσεων, μετά από τη δημοσίευση των Προσωρινών Πινάκων των Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού - Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235), ο Δήμος Καβάλας προβαίνει στη συγκρότηση των Οριστικών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων.

Ακολουθούν οι Οριστικοί Πίνακες (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΥΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1

04/11/2022 00:02:47

KVL-7832-5133-0739-3551

80

Επιτυχών/ούσα

2

18/11/2022 11:45:03

KVL-3703-5355-5076-0808

76

Επιτυχών/ούσα

3

08/11/2022 13:45:07

KVL-3419-7119-2547-4910

75

Επιτυχών/ούσα

4

07/11/2022 23:40:22

KVL-9006-3495-8030-0579

74

Επιτυχών/ούσα

5

04/11/2022 09:25:54

KVL-4897-6856-4970-6107

73

Επιτυχών/ούσα

6

15/11/2022 22:40:08

KVL-1328-9956-5712-6982

72

Επιτυχών/ούσα

7

30/10/2022 11:52:19

KVL-1914-5281-4783-6616

71

Επιτυχών/ούσα

8

04/11/2022 13:01:47

KVL-3544-9330-2713-8124

70

Επιτυχών/ούσα

9

10/11/2022 14:24:44

KVL-9807-8784-9118-6559

70

Επιτυχών/ούσα

10

16/11/2022 13:42:31

KVL-3062-8510-8432-0674

70

Επιτυχών/ούσα

11

02/11/2022 19:44:46

KVL-2039-4446-0567-5470

69

Επιτυχών/ούσα

12

06/11/2022 11:39:20

KVL-6222-0955-1627-9001

69

Επιτυχών/ούσα

13

09/11/2022 21:50:01

KVL-8693-8061-8680-6747

68

Επιτυχών/ούσα

14

15/11/2022 18:03:47

KVL-6001-2629-5404-0260

68

Επιτυχών/ούσα

15

31/10/2022 13:08:21

KVL-5451-2231-5402-5698

66

Επιτυχών/ούσα

16

07/11/2022 09:34:15

KVL-5244-0692-2690-6258

66

Επιτυχών/ούσα

17

17/11/2022 11:16:04

KVL-4188-1589-1546-7667

66

Επιτυχών/ούσα

18

18/11/2022 17:06:30

KVL-2394-6543-0301-7561

66

Επιτυχών/ούσα

19

17/11/2022 21:31:45

KVL-5341-5001-2414-0366

65

Επιτυχών/ούσα

20

01/11/2022 20:27:23

KVL-1273-0236-2196-8040

64

Επιτυχών/ούσα

21

09/11/2022 11:01:30

KVL-3820-9478-7162-3647

64

Επιτυχών/ούσα

22

18/11/2022 18:33:10

KVL-7610-9995-0297-2117

64

Επιτυχών/ούσα

23

01/11/2022 17:25:48

KVL-6168-6394-3871-2874

63

Επιτυχών/ούσα

24

03/11/2022 22:16:12

KVL-3660-4768-3451-4759

63

Επιτυχών/ούσα

25

05/11/2022 14:54:51

KVL-1237-0112-7591-4355

63

Επιτυχών/ούσα

26

07/11/2022 18:14:05

KVL-6959-5646-1929-8835

63

Επιτυχών/ούσα

27

08/11/2022 23:42:30

KVL-8036-1016-7711-7292

63

Επιτυχών/ούσα

28

09/11/2022 09:02:40

KVL-8723-6041-5015-6058

63

Επιτυχών/ούσα

29

09/11/2022 13:04:47

KVL-7579-5032-9986-1344

63

Επιτυχών/ούσα

30

10/11/2022 15:19:12

KVL-4852-0046-7255-6578

63

Επιτυχών/ούσα

31

17/11/2022 21:08:19

KVL-1635-7419-2084-1353

63

Επιτυχών/ούσα

32

27/10/2022 13:23:06

KVL-5681-5500-8878-3925

62

Επιτυχών/ούσα

33

01/11/2022 09:26:18

KVL-5445-7419-0391-5511

62

Επιτυχών/ούσα

34

01/11/2022 14:04:41

KVL-4425-6058-4046-0405

62

Επιτυχών/ούσα

35

03/11/2022 11:28:52

KVL-9433-4175-3938-6282

62

Επιτυχών/ούσα

36

05/11/2022 18:47:10

KVL-9288-2259-0777-9862

62

Επιτυχών/ούσα

37

09/11/2022 15:34:23

KVL-9839-2561-5630-0267

62

Επιτυχών/ούσα

38

18/11/2022 10:16:17

KVL-8240-4285-3057-1030

62

Επιτυχών/ούσα

39

20/11/2022 22:54:37

KVL-9096-2874-2765-6811

62

Επιτυχών/ούσα

40

14/11/2022 09:54:09

KVL-7114-6082-8350-6507

61

Επιτυχών/ούσα

41

25/10/2022 14:30:27

KVL-4719-9194-2214-5590

60

Επιτυχών/ούσα

42

30/10/2022 19:59:52

KVL-7344-4413-0639-3070

60

Επιτυχών/ούσα

43

03/11/2022 12:46:09

KVL-7921-1278-8888-7538

60

Επιτυχών/ούσα

44

03/11/2022 21:55:14

KVL-3680-8906-9717-4243

60

Επιτυχών/ούσα

45

03/11/2022 22:40:07

KVL-6478-9379-0561-4952

60

Επιτυχών/ούσα

46

04/11/2022 14:42:29

KVL-5015-9096-4478-9253

60

Επιτυχών/ούσα

47

05/11/2022 20:42:03

KVL-3643-7750-5694-9836

60

Επιτυχών/ούσα

48

17/11/2022 11:58:35

KVL-6076-7308-8780-0838

60

Επιτυχών/ούσα

49

29/10/2022 14:31:24

KVL-4755-9774-9347-8626

59

Επιτυχών/ούσα

50

03/11/2022 00:02:26

KVL-1920-6314-4230-7286

59

Επιτυχών/ούσα

51

07/11/2022 00:06:41

KVL-4661-9053-6814-6929

59

Επιτυχών/ούσα

52

13/11/2022 11:50:11

KVL-2942-9260-2996-6552

59

Επιτυχών/ούσα

53

14/11/2022 17:32:20

KVL-1361-3460-2195-2936

59

Επιτυχών/ούσα

54

17/11/2022 17:48:29

KVL-1705-4758-4034-1279

59

Επιτυχών/ούσα

55

18/11/2022 21:24:06

KVL-0355-2371-1807-8791

59

Επιτυχών/ούσα

56

27/10/2022 10:39:30

KVL-4526-5682-0788-4548

58

Επιτυχών/ούσα

57

27/10/2022 18:10:45

KVL-3156-6931-9330-7564

58

Επιτυχών/ούσα

58

28/10/2022 10:34:12

KVL-1148-8211-4524-7452

58

Επιτυχών/ούσα

59

31/10/2022 14:52:35

KVL-9215-0272-1992-8518

58

Επιτυχών/ούσα

60

31/10/2022 18:55:32

KVL-8450-9165-1854-3601

58

Επιτυχών/ούσα

61

01/11/2022 12:39:59

KVL-6693-7993-4768-8888

58

Επιτυχών/ούσα

62

07/11/2022 21:02:24

KVL-5708-7386-9883-5807

58

Επιτυχών/ούσα

63

13/11/2022 22:05:59

KVL-6861-3046-8743-4033

58

Επιτυχών/ούσα

64

16/11/2022 13:09:04

KVL-3026-7332-9585-3845

58

Επιτυχών/ούσα

65

25/10/2022 17:35:51

KVL-9822-3023-1942-4978

57

Επιτυχών/ούσα

66

28/10/2022 19:33:41

KVL-8617-0414-6696-9374

57

Επιτυχών/ούσα

67

01/11/2022 11:40:25

KVL-4569-7464-2757-6277

57

Επιτυχών/ούσα

68

02/11/2022 14:31:08

KVL-9755-1875-8403-9629

57

Επιτυχών/ούσα

69

07/11/2022 11:48:43

KVL-5423-0670-7351-2203

57

Επιτυχών/ούσα

70

07/11/2022 20:15:53

KVL-1425-5661-7113-0424

57

Επιτυχών/ούσα

71

16/11/2022 16:22:13

KVL-7074-7204-0425-8938

57

Επιτυχών/ούσα

72

17/11/2022 13:31:34

KVL-6517-3011-2474-9312

57

Επιτυχών/ούσα

73

18/11/2022 17:26:04

KVL-6636-3280-6026-4947

57

Επιτυχών/ούσα

74

29/10/2022 18:54:15

KVL-0058-0385-8103-8402

56

Επιτυχών/ούσα

75

08/11/2022 21:21:20

KVL-8240-7399-0495-6211

56

Επιτυχών/ούσα

76

13/11/2022 22:40:46

KVL-0373-4835-2154-6902

56

Επιτυχών/ούσα

77

16/11/2022 14:30:57

KVL-6452-7282-3234-0638

56

Επιτυχών/ούσα

78

27/10/2022 23:26:15

KVL-5182-0081-6914-7424

55

Επιτυχών/ούσα

79

01/11/2022 17:40:50

KVL-7831-6553-8468-0641

55

Επιτυχών/ούσα

80

04/11/2022 08:57:05

KVL-7016-8383-8090-4081

55

Επιτυχών/ούσα

81

09/11/2022 15:00:43

KVL-1604-6955-7097-2368

55

Επιτυχών/ούσα

82

09/11/2022 20:45:43

KVL-5911-7243-0499-3394

55

Επιτυχών/ούσα

83

10/11/2022 17:09:07

KVL-5883-6289-8530-0009

55

Επιτυχών/ούσα

84

13/11/2022 20:50:20

KVL-8513-6531-0281-8921

55

Επιτυχών/ούσα

85

18/11/2022 11:31:22

KVL-7856-7031-2828-3391

55

Επιτυχών/ούσα

86

18/11/2022 15:53:03

KVL-5884-9389-0313-3378

55

Επιτυχών/ούσα

87

18/11/2022 16:30:46

KVL-0090-7219-1415-2239

55

Επιτυχών/ούσα

88

18/11/2022 17:06:59

KVL-8462-2856-7758-0635

55

Επιτυχών/ούσα

89

27/10/2022 19:05:01

KVL-4579-1440-9269-7316

54

Επιτυχών/ούσα

90

31/10/2022 09:00:51

KVL-7597-2411-0400-5002

54

Επιτυχών/ούσα

91

02/11/2022 10:02:28

KVL-0207-7117-5889-4915

54

Επιτυχών/ούσα

92

03/11/2022 08:26:46

KVL-9185-9150-2413-6072

54

Επιτυχών/ούσα

93

03/11/2022 17:07:51

KVL-8742-0961-1656-8751

54

Επιτυχών/ούσα

94

14/11/2022 14:14:44

KVL-1559-8834-5281-9247

54

Επιτυχών/ούσα

95

19/11/2022 19:23:27

KVL-3715-3012-0691-5488

54

Επιτυχών/ούσα

96

09/11/2022 20:19:53

KVL-6993-0798-3794-3571

53

Επιτυχών/ούσα

97

18/11/2022 17:48:49

KVL-5551-7152-4844-7323

53

Επιτυχών/ούσα

98

15/11/2022 14:08:25

KVL-8745-5566-4681-9165

52

Επιτυχών/ούσα

99

14/11/2022 14:01:54

KVL-9049-4297-2235-7512

52

Επιτυχών/ούσα

100

17/11/2022 07:49:20

KVL-3945-8938-7351-7080

52

Επιτυχών/ούσα

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΥΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1

09/11/2022 22:19:05

KVL-8392-5534-4337-0270

52

Επιλαχών/ούσα

2

09/11/2022 12:59:25

KVL-6284-4712-7363-5485

52

Επιλαχών/ούσα

3

03/11/2022 17:42:51

KVL-4631-9557-2190-9208

51

Επιλαχών/ούσα

4

02/11/2022 11:18:28

KVL-6678-0587-9112-3299

51

Επιλαχών/ούσα

5

16/11/2022 21:19:36

KVL-4764-3389-4917-3022

51

Επιλαχών/ούσα

6

31/10/2022 11:45:02

KVL-5419-2413-0901-5856

51

Επιλαχών/ούσα

7

19/11/2022 20:15:47

KVL-8953-1412-9960-5281

50

Επιλαχών/ούσα

8

10/11/2022 18:39:34

KVL-6141-6580-7361-2817

49

Επιλαχών/ούσα

9

02/11/2022 19:16:05

KVL-9141-2088-3183-8344

49

Επιλαχών/ούσα

10

13/11/2022 21:45:32

KVL-8353-0309-7647-2157

48

Επιλαχών/ούσα

11

19/11/2022 17:59:44

KVL-5930-4267-6950-0941

48

Επιλαχών/ούσα

12

04/11/2022 14:20:08

KVL-8199-1071-3385-1551

47

Επιλαχών/ούσα

13

15/11/2022 23:41:12

KVL-6266-7095-9885-3654

47

Επιλαχών/ούσα

14

02/11/2022 14:00:14

KVL-0312-2551-1262-6044

47

Επιλαχών/ούσα

15

13/11/2022 16:50:40

KVL-1867-1119-5511-0275

47

Επιλαχών/ούσα

16

18/11/2022 13:16:13

KVL-3725-4907-1752-0058

46

Επιλαχών/ούσα

17

02/11/2022 13:27:40

KVL-5718-5494-6076-2695

44

Επιλαχών/ούσα

18

08/11/2022 17:47:59

KVL-5577-7581-6342-2862

44

Επιλαχών/ούσα

19

17/11/2022 11:00:31

KVL-6415-8605-1526-3510

43

Επιλαχών/ούσα

20

02/11/2022 19:38:59

KVL-6724-8464-9740-2560

41

Επιλαχών/ούσα

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΥΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

05/11/2022 09:51:58

KVL-3449-2863-5167-1180

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2

18/11/2022 21:41:03

KVL-2166-0418-2179-7701

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

3

02/11/2022 10:31:09

KVL-2428-1191-4380-6853

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

4

04/11/2022 06:09:02

KVL-8746-8343-0668-3071

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

5

19/11/2022 14:40:01

KVL-1181-3960-5247-9214

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

6

01/11/2022 15:12:25

KVL-7871-7798-0054-8996

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

7

01/11/2022 20:08:53

KVL-1549-6738-1995-6766

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

8

15/11/2022 18:32:16

KVL-4563-4499-7790-6392

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

9

26/10/2022 10:02:46

KVL-0942-6554-1889-3915

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

10

13/11/2022 16:59:45

KVL-2680-7750-3420-0107

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

11

02/11/2022 08:46:27

KVL-2545-6585-8533-7527

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

12

03/11/2022 22:57:41

KVL-3477-8868-6954-5501

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

13

29/10/2022 09:50:52

KVL-0117-0643-3803-9888

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

14

28/10/2022 21:34:18

KVL-5630-6419-0247-1704

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

15

06/11/2022 17:06:46

KVL-9951-5460-0957-5379

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

16

29/10/2022 18:44:02

KVL-0554-7959-3082-3670

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

17

30/10/2022 17:00:11

KVL-0222-4008-2654-1820

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

18

07/11/2022 20:18:42

KVL-5704-3387-1784-9373

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

19

02/11/2022 10:43:49

KVL-3561-4937-0136-0139

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

20

27/10/2022 22:19:33

KVL-9265-2760-0931-9147

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

21

09/11/2022 14:06:20

KVL-5674-8120-0828-1672

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

22

01/11/2022 12:41:16

KVL-3670-8700-2180-3519

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

23

06/11/2022 19:20:45

KVL-9265-9945-5092-4327

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

24

02/11/2022 09:56:27

KVL-6281-3799-0904-7312

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

25

31/10/2022 08:28:09

KVL-5675-0013-3972-8246

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

26

03/11/2022 20:13:25

KVL-9940-8822-2998-7529

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

27

18/11/2022 16:49:04

KVL-9096-8633-7741-7806

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

28

24/10/2022 20:08:15

KVL-8857-9475-2172-5144

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

29

13/11/2022 09:07:39

KVL-6535-7691-4052-0464

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

30

27/10/2022 14:32:52

KVL-0122-9762-1329-7203

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

31

09/11/2022 21:31:15

KVL-3295-4995-3311-6095

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

32

03/11/2022 12:41:27

KVL-4904-9610-1793-5569

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

33

13/11/2022 19:22:23

KVL-4725-5495-7736-2221

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

34

29/10/2022 12:05:11

KVL-0811-3771-5405-5738

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

35

31/10/2022 19:50:26

KVL-0932-0609-3873-7572

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

36

03/11/2022 12:49:37

KVL-9799-9973-7534-1369

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

37

19/11/2022 19:03:06

KVL-7287-3268-2637-3844

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

38

10/11/2022 16:41:13

KVL-9865-2161-5960-4200

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

39

31/10/2022 08:04:26

KVL-9986-8038-9916-0003

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

40

16/11/2022 15:19:01

KVL-3768-2730-7485-0832

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

41

15/11/2022 19:26:10

KVL-4613-5952-2243-9264

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

42

26/10/2022 13:57:10

KVL-2788-6455-5462-2344

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

43

17/11/2022 13:20:54

KVL-1473-7019-8440-7342

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

44

02/11/2022 17:58:12

KVL-1859-3119-3985-1035

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

45

01/11/2022 00:08:37

KVL-3530-6344-7352-5299

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

46

03/11/2022 12:20:41

KVL-7574-9255-9015-3640

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

47

27/10/2022 17:29:36

KVL-7230-9310-8737-0773

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

48

07/11/2022 13:36:51

KVL-7023-1171-6893-9072

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

49

05/11/2022 19:14:22

KVL-9746-2482-5094-9268

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

50

14/11/2022 15:58:00

KVL-9704-5344-5234-2832

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

51

26/10/2022 15:40:37

KVL-2145-5567-8369-5822

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

52

13/11/2022 22:54:32

KVL-6185-5798-0272-1336

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

53

31/10/2022 12:38:16

KVL-9187-1161-7857-3650

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

54

03/11/2022 14:17:49

KVL-1352-8767-7101-6339

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

55

01/11/2022 09:05:07

KVL-7832-6238-5279-9909

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

56

28/10/2022 19:41:02

KVL-1526-6110-2238-2802

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

57

17/11/2022 23:23:35

KVL-0524-8323-2438-2669

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

58

17/11/2022 10:47:44

KVL-4834-9589-3106-7882

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

59

07/11/2022 18:41:03

KVL-3812-3276-0136-1169

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

60

08/11/2022 16:21:37

KVL-0708-4163-2445-9685

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

61

10/11/2022 22:12:23

KVL-6585-5923-9805-1022

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

62

11/11/2022 14:15:48

KVL-2572-9292-2462-0683

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

63

29/10/2022 00:01:27

KVL-2737-1802-5302-8443

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

64

29/10/2022 18:14:47

KVL-4434-8146-4818-9334

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

65

01/11/2022 22:59:39

KVL-8839-8802-9746-9673

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

66

02/11/2022 20:50:22

KVL-0468-3656-8185-7768

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

67

26/10/2022 08:12:12

KVL-9890-9257-7659-8634

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

68

07/11/2022 15:24:51

KVL-2458-1203-1467-0361

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

69

16/11/2022 12:28:23

KVL-7993-9998-0099-8823

Απορριφθείς/είσα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

70

02/11/2022 16:13:29

KVL-5453-7135-9170-2217

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

71

24/10/2022 17:12:21

KVL-8564-8874-6747-6918

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

72

03/11/2022 11:25:54

KVL-9142-4083-4838-9891

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

73

05/11/2022 13:42:14

KVL-9542-7070-8723-9704

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

74

08/11/2022 17:35:41

KVL-9805-3215-2498-2608

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

75

01/11/2022 19:08:09

KVL-7632-6262-1552-5954

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

76

19/11/2022 19:05:28

KVL-2506-9180-4429-0629

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

77

30/10/2022 18:23:33

KVL-7730-5720-6028-2087

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

78

13/11/2022 13:06:02

KVL-9884-6403-0843-3578

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

79

07/11/2022 14:37:22

KVL-6768-9653-8315-2938

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

80

26/10/2022 04:16:59

KVL-7301-7533-2669-0453

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

81

06/11/2022 23:06:24

KVL-1202-3689-6977-7106

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

82

11/11/2022 12:30:59

KVL-7399-2935-2130-2688

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

83

28/10/2022 09:37:33

KVL-5795-2594-7072-1110

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

84

21/10/2022 14:00:55

KVL-1292-3815-3628-5286

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

85

02/11/2022 08:28:07

KVL-7482-7997-6250-6949

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ

86

25/10/2022 10:51:21

KVL-4712-6736-4432-1137

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

87

26/10/2022 15:16:53

KVL-4705-9994-0453-7529

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

88

31/10/2022 19:01:40

KVL-5885-0929-6286-9415

Απορριφθείς/είσα

ΕΛΛΙΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

89

27/10/2022 18:33:00

KVL-0965-7191-3965-2039

Απορριφθείς/είσα

ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ