Νέα & Δημοσιεύσεις

19 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235)

Κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής και εξετάσεως ενστάσεων, μετά από τη δημοσίευση των Προσωρινών Πινάκων των Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων […]
6 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235)

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή […]
5 Απριλίου 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2023 Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης: «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων […]
17 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή […]
1 Μαρτίου 2023

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) […]
27 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ